ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5

วิศิณี ทิพย์ศุภนิมิตร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ Secretariat ของ Asian Population Association (APA) ร่วมกับ National Population and Family Planning Board (BKKBN) และ Center for Population and Policy Studies (CPPS), Universitas Gadjah Mada และ APA เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในรูปแบบเสมือนจริงแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่รัฐ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจากภูมิภาคในทวีปเอเชีย มีอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 10 คน รูปแบบการนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาสดแบบออนไลน์ (live session) ในประเด็นทางประชากรรวมถึงการนำเสนอบทความวิชาการจำนวนกว่า 250 บทความ ในสองรูปแบบคือ การนำเสนอสดแบบออนไลน์ (live session) และการนำเสนอแบบบันทึกล่วงหน้า หรือโปสเตอร์ (pre-recorded or poster session) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ (https://www.asianpa.org/)

ประชากรท่องโลก