ว่าด้วยเรื่อง "โทรศัพท์"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ตู เร็อ ซัป

บรูไน
มาเลเซีย

เทเลโฟน

อินโดนีเซีย

เทเลพอน

ไทย

โทรศัพท์

เมียนมา

อับยาโตงโพง

ฟิลิปปินส์

เทเลโฟโน่

ลาว

โทละสับ

สิงคโปร์

เตี้ยน ฮั่ว

เวียดนาม

เดี๋ยนทวาย

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage