จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ว่าด้วยเรื่อง "โทรศัพท์"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ตู เร็อ ซัป

บรูไน
มาเลเซีย

เทเลโฟน

อินโดนีเซีย

เทเลพอน

ไทย

โทรศัพท์

เมียนมา

อับยาโตงโพง

ฟิลิปปินส์

เทเลโฟโน่

ลาว

โทละสับ

สิงคโปร์

เตี้ยน ฮั่ว

เวียดนาม

เดี๋ยนทวาย