ว่าด้วยเรื่อง "อร่อย"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ชงัญ แมน แตน

บรูไน
มาเลเซีย

ลาซัท

อินโดนีเซีย

เซแดป

ไทย

อร่อย

เมียนมา

กงเหน

ฟิลิปปินส์

มาซารับ

ลาว

แซ่บ

สิงคโปร์

ห่าว ชือ

เวียดนาม

งอน

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage