จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ว่าด้วยเรื่อง "อร่อย"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ชงัญ แมน แตน

บรูไน
มาเลเซีย

ลาซัท

อินโดนีเซีย

เซแดป

ไทย

อร่อย

เมียนมา

กงเหน

ฟิลิปปินส์

มาซารับ

ลาว

แซ่บ

สิงคโปร์

ห่าว ชือ

เวียดนาม

งอน