ว่าด้วยเรื่อง "กาแฟ"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

กา-เฟย์

บรูไน
มาเลเซีย

โคปิ

อินโดนีเซีย

โคปิ

ไทย

กาแฟ

พม่า

ก่อฝี่

ฟิลิปปินส์

อั๊ง ขะเพ่

ลาว

กะเพ

สิงคโปร์

คาเฟย

เวียดนาม

ก่าเฟ

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage