จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ว่าด้วยเรื่องห้องน้ำ 
(ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม / ห้องน้ำ)

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต / ต๊บตึ๊ก

บรูไน
มาเลเซีย

- / แทนดัส

อินโดนีเซีย

บิสากา ซายา เบอบาไก กามาร เกอจิล / คามาร์ เคซิล

ไทย

ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม / ห้องน้ำ

พม่า

ชินนงเชเหล้าดง

ฟิลิปปินส์

- / บันโย

ลาว

- / ส้วม

สิงคโปร์

- / ซ่อ สั่ว

เวียดนาม

โตยชินสุ่งเหวะสิงเดือกคง / หญ่าเหวะชินห์