จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ลาก่อน 

ประเทศ คำเขียนภาษาไทย
กัมพูชา จุมเรียบเลีย (สุภาพ), เลียฮาย (สนิท)
บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เซลามัต ติงกัล/ เซลามัต ยาลัน
ไทย ลาก่อน
เมียนมาร์ เจ๊ะ โจร แม่
ฟิลิปปินส์ ปาอาลัม
ลาว ลาก่อน
สิงคโปร์ ไจ้เจี้ยน
เวียดนาม ต๋ามเบียด