จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ใช่ / ไม่ใช่

ประเทศคำเขียนภาษาไทย
"ใช่"
คำเขียนภาษาไทย
"ไม่ใช่"
กัมพูชา แมน มีน แมน
บรูไน
มาเลเซีย
ยา ทีแต๊ก
อินโดนีเซีย ยา, เบอร์ทูล

บูค้น

ไทย ใช่ ไม่ใช่
เมียนมาร์  โฮ๊ะ เด มาโฮ๊ะบู
ฟิลิปปินส์ โอ้โอ ฮินดี้
ลาว  แม่นแล้ว แบ่แม่น
สิงคโปร์ ชื่อ  บู๋ชื่อ
เวียดนาม เวิง คง