จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

สวัสดีปีใหม่

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ซัวซะเดย ชะนำทะไม

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู

ไทย

                    สวัสดีปีใหม่

พม่า

เมงกะลา นิ๊ ติ๊ ป่า

ฟิลิปปินส์

มะนิกง บะกง ทะอง

ลาว

สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่

สิงคโปร์

ซินเหนียนไคว่เล่อ

เวียดนาม

จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย