ยินดีที่ได้รู้จัก

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

รึกเรียระตี บานจวบ เนียะ เว้ย ละกะเนีย

บรูไน
มาเลเซีย

เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

อินโดนีเซีย

เซอ นัง เบอตามู เติงงัน อันดา

ไทย

ยินดีที่ได้รู้จัก

พม่า

ตุ๊ยยาดา หวันดาบำแด

ฟิลิปปินส์

นาตูตูวา นาอลัมโน

ลาว

ยินดีที่ฮู้จัก

สิงคโปร์

เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ซื่อ หนี่

เวียดนาม

เริ๊ด วูยเดือก กัป แอง

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage