จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ยินดีที่ได้รู้จัก

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

รึกเรียระตี บานจวบ เนียะ เว้ย ละกะเนีย

บรูไน
มาเลเซีย

เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

อินโดนีเซีย

เซอ นัง เบอตามู เติงงัน อันดา

ไทย

ยินดีที่ได้รู้จัก

พม่า

ตุ๊ยยาดา หวันดาบำแด

ฟิลิปปินส์

นาตูตูวา นาอลัมโน

ลาว

ยินดีที่ฮู้จัก

สิงคโปร์

เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ซื่อ หนี่

เวียดนาม

เริ๊ด วูยเดือก กัป แอง