จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ขอบคุณในภาษาอาเซียน

 

ประเทศ

คำเขียนภาษาอังกฤษ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

Akun

อาคุน

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

Terima kasih

เตริมา กะชิ

ไทย

Khob Khun

ขอบคุณ

พม่า

Kyeizu tin ba de

เจซูติน บาแด

ฟิลิปปินส์

Salamat po

สลามัต โป

ลาว

Khob jai

ขอบใจ

สิงคโปร์

Thank you la/ Xie Xie

แต้งกิ้วลา/เซื่ยเซื่ย

เวียดนาม

Gahm uhn

กาม เอิน