จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ขอโทษ

ประเทศ

คำเขียนภาษาอังกฤษ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

Sohm toh

ซมโต

บรูไน

Maaf

มาอาฟ

มาเลเซีย

Maaf

มาอาฟ

อินโดนีเซีย

Maaf

มาอาฟ

ไทย

Kor tod

ขอโทษ

พม่า

Taung pan par tal

เตา บั่น บ่า เต่

ฟิลิปปินส์

Humingi ng tawad

ฮูมิงงิ นัง ทาหวัด

ลาว

Kor tod

ขอโทด

สิงคโปร์

Dui bu qi 

ตุ้ย บู้ ฉี่

เวียดนาม

Xin lỗi

ซินโหลย