ลาก่อน 

ประเทศ คำเขียนภาษาไทย
กัมพูชา จุมเรียบเลีย (สุภาพ), เลียฮาย (สนิท)
บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เซลามัต ติงกัล/ เซลามัต ยาลัน
ไทย ลาก่อน
เมียนมาร์ เจ๊ะ โจร แม่
ฟิลิปปินส์ ปาอาลัม
ลาว ลาก่อน
สิงคโปร์ ไจ้เจี้ยน
เวียดนาม ต๋ามเบียด

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage