มุมศตวรรษิกชน

“การทำสวน” อาจเป็นงานอดิเรกที่ช่วยทำให้คุณมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คนร้อยปีในหลากหลายประเทศในโลก ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่คาดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้มีอายุยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อยปี นั่นคือ การมีอาชีพหรืองานอดิเรกเป็นการทำสวน หรือปลูกต้นไม้ ลักษณะการทำงานดังกล่าว ทำให้ศตวรรษิกชนคนร้อยปีมีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน ได้รับอากาศบริสุทธิ์เพราะต้องทำงานกลางแจ้ง และเป็นงานอดิเรกที่ทำได้ง่าย ส่งผลต่อการมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีความเครียด และมีอายุยืนยาว นอกจากนี้แล้วมีงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียที่ทำการติดตามผู้สูงอายุชายและหญิงที่ทำสวนอยู่เป็นประจำ และยืนยันว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำสวนถึงร้อยละ 36

การทำสวน หรือปลูกพืชผักสวนครัว เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่เราทำได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสูงวัยอย่างมีพลัง

ที่มา: https://www.bbc.com/worklife/article/20181210-gardening-could-be-the-hobby-that-helps-you-live-to-100

 

ภาพโดย: ศุทธิดา ชวนวัน

 

ประชากรท่องโลก