ชวนอ่าน

สุขภาพคนไทย 2562

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“สุขภาพคนไทย” เป็นรายงานที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดทำทุกปีเพื่อรวบรวมประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจของประเทศไทย โดยในปี 2562 ได้นำเสนอเรื่อง “สื่อสังคม สื่อสองคม” โดยมีบทความพิเศษประจำฉบับที่ตีแผ่มุมสว่างและมุมมืดของโลกออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาวะของคนไทยในยุคข้อมูลข่าวสาร โดยยกกรณีตัวอย่างเพื่อให้สามารถเห็นภาพและวิเคราะห์ไปพร้อมกัน

รายงานฉบับนี้ ยังมีหมวดตัวชี้วัดสุขภาพเช่นเคย โดยปีนี้มุ่งเน้นที่สุขภาพของประชากรเปราะบาง ทั้งที่เปราะบางจากสถานภาพทางกฎหมาย การถูกแบ่งแยกหรือกีดกันทางสังคม และสิทธิการเข้าถึง

สุดท้าย รายงานสุขภาพคนไทยได้รวมรวมเรื่องเด่นด้านสุขภาพในปี 2561 เพื่อให้สังคมได้ร่วมเรียนรู้ และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100

download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/483-Thai-Health-2019.pdf

 

 

 

ประชากรท่องโลก