ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

 

 

ครอบครัวของเด็กซีอัลฟา

โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ประชากรต่างแดน

พาพ่อกลับกรีนแลนด์

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

เพราะโลกนี้มีผู้หญิง: ประเด็นเรื่องผู้หญิงในเวทีโลก Women Deliver 2019

โดย กุลภา วจนสาระ
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ฤา..การอยู่คนเดียวจะสุ่มเสี่ยงต่อความเปราะบาง?

โดย
ศุทธิดา ชวนวัน
นานาสาระประชากร
โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
ลัทธิทุนนิยมสุดโต่ง
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

คน สัตว์ พลาสติก

โดย รีนา ต๊ะดี
นานาสาระจากห้องสมุด
Sapiens : a brief history of humankind (เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ)
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

Happiness in a Multicultural World

โดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
ชวนอ่าน
สุขภาพคนไทย 2562
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

“การทำสวน” อาจเป็นงานอดิเรกที่ช่วยทำให้คุณมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
การคาดประมาณประชากร บอกอะไรได้บ้าง?
โดย กาญจนา เทียนลาย
 

ประชากรท่องโลก