ประชากรประชุมกัน

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2557

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอย่างดียิ่ง สำหรับการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2557 (Prince Mahidol Award Conference 2014) ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จฯเปิดการประชุมฯ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.45 น.

ในปีนี้ถือเป็นการจัดประชุมที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับรัฐบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก (The World Bank) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(USAID) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ China Medical Board และหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของการประชุม สำหรับประเด็นการประชุมหลักในปี 2557 นี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Transformative Learning for Health Equity” หรือ “การเรียนรู้เพื่อปรับกระบวนทัศน์ สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติ นักวิชาการชั้นนำระดับโลก และผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพโดยนอกจากการประชุมหลักแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญประกอบด้วย การประชุม Side meeting การศึกษาดูงาน และการจัดนิทรรศการ
โดยในปีนี้ทางการประชุมได้รับเกียรติจาก นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี (Dr. Anthony Fauci) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2556 และนายแพทย์จิม ยอง คิม (Dr. Jim Yong Kim) จากสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2556 ขึ้นกล่าว Keynote Speech ใน Opening Session และ ในงาน Welcome Dinner

รายละเอียดเพิ่มเติม www.pmaconference.mahidol.ac.th

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก