สถิติน่ารู้

ประชากรต่างชาติในประเทศไทย

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มักมีคำถามว่า ประชากรต่างชาติในประเทศไทยคือใคร? แล้วพอจะบอกได้ไหมว่ามีจำนวนเท่าไร? 

วันนี้ เราจะมาแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นการสำรวจใหญ่ของประเทศไทย นั่นคือ ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลชุดนี้ โดยการทำสำมะโนจะทำทุกๆ 10 ปี โดยจะนับผู้คนที่อยู่ในประเทศทั้งหมด นับรวม คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปด้วย

ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 พบว่า ในปี 2553 มีประชากรต่างชาติในประเทศไทย จำนวน 2,131,546 คน โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีประชากรต่างชาติมากที่สุด ราว 6 แสนคน รองลงมา คือ สมุทรสาคร ราว 2 แสนคน ขณะที่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรต่างชาติน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ 349 คน

 ประชากรต่างชาติในประเทศไทย

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก