ชวนอ่าน

พจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษา

แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษาพจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษา โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พจนานุกรมประชากรศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่สองและปรับให้เป็นเอกภาพ เป็นฉบับภาษาไทย
ที่ว่าด้วยเรื่องของคำศัพท์สำคัญๆ ทางประชากรศาสตร์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า ดีโมพีเดีย (Demopaedia) เนื้อหาภายในเล่ม มีทั้งหมด 9 บทด้วยกัน

  • บทที่ 1 : แนวคิดทั่วไป
  • บทที่ 2 : การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร
  • บทที่ 3 : การกระจายและการจำแนกประเภทของประชากร
  • บทที่ 4 : ภาวะการตาย 
  • บทที่ 5 : ภาวะการสมรส
  • บทที่ 6 : ภาวะเจริญพันธุ์ 
  • บทที่ 7 : การเพิ่มประชากรและการทดแทน
  • บทที่ 8: การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่
  • บทที่ 9 : มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์

สนใจสั่งซื้อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือทางเว็บไซต์ http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/book_shop/index.php    

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก