ประชากรประชุมกัน

MU Research EXPO 2012

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง “การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน” ในวันที่ 31 ต.ค. 55 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล งานนี้จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง 31 ต.ค - 1 พ.ย. 55 มีผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน

การประชุมนี้มีการบรรยายทางวิชาการจากนักวิจัยระดับโลก รวมทั้งอาจารย์ 2 ท่านจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในหัวข้อ “Cross Border Migration to Thailand: Population and Social Research Perspectives” (การย้ายถิ่นข้ามชาติเข้าประเทศไทย: มุมมองทางการวิจัยประชากรและสังคม) และศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในหัวข้อ “Ageing and Health” (การสูงวัยกับสุขภาพ)

  

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012