ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562

 

 

 

ดูละคร (กรงกรรม) แล้วย้อนดูตัว (HAPPINOMETER)

โดย สุภาณี ปลื้มเจริญ
ประชากรต่างแดน

โทษประหารด้วยการปาหิน

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

การสร้างเครือข่ายของหญิงไทยในต่างประเทศ

โดย ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

การแต่งงานทำให้เรากินดีขึ้น และการเป็นโสด หม้าย หย่าร้างทำให้เรากินแย่ลง

โดย สิรินทร์ยา พูลเกิด
นานาสาระประชากร
รำพึงรำพันวันสงกรานต์ 2562
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
ผรุสวาจา
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

คนไทยกับกิจกรรมทางกาย

โดย นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
นานาสาระจากห้องสมุด
ตำราที่น่าอ่าน : ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ THAI-ACP

โดย กฤติญา สำอางกิจ
ชวนอ่าน
ป่วยไข้ในเรือนจำ: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

ดินแดนศตวรรษิกชน: เกาะโอกินาวา

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
ประเทศไทยมีผู้ชายหรือหญิงมากกว่ากัน
โดย กาญจนา เทียนลาย
 

ประชากรท่องโลก