ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

 

 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม: คนไทยไปได้ไกลกว่านี้

โดย อารี จำปากลาย
ประชากรต่างแดน

กัญชา............ยังหาทางออกไม่ได้

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

เตรียมตัวสูงวัย ต้องมีเงินสักเท่าไร...?

โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

คลี่ภาพ ฉายประเด็น เจนล่าสุดกับโครงการวิจัย “ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่าในประเทศไทย”

โดย ภูเบศร์ สมุทรจักร
นานาสาระประชากร
เชื่อมือคนรุ่นใหม่ รับมือสังคมสูงวัยในอนาคต
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
รถไฟเหาะ
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

กลับบ้าน วันสงกรานต์: สายสัมพันธ์ความเป็นครอบครัว

โดย กาญจนา ตั้งชลทิพย์
นานาสาระจากห้องสมุด
อัลไซเมอร์กับผู้สูงวัย
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

โดย กฤติญา สำอางกิจ
ชวนอ่าน
สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

คนร้อยปีฝากบอกต่อเด็กรุ่นใหม่: ต้องทำงานจึงจะมีอายุยืนยาว

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
คนไทยเสียชีวิต 2 คนใน 1 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงสงกรานต์
โดย กาญจนา เทียนลาย
 

ประชากรท่องโลก