ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

 

 

สูงอายุ – ย้ายถิ่น – พำนักยาว

โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ประชากรต่างแดน
พลเมืองไอซ์แลนด์
โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม
เมีย 2018 ณ เมียนมา
โดย จรัมพร โห้ลำยอง
เวทีวิจัยประชากรและสังคม
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
โดย ภูเบศร์ สมุทรจักร
นานาสาระประชากร
การเดินทางไกลที่คุ้มค่า
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
รางวัลอีกโนเบลประจำปี 2561
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
ประเทศไทยจะกำหนดสิทธิลาคลอดอย่างไรให้เหมาะสม?
โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
นานาสาระจากห้องสมุด
การล้างพิษด้วยผักผลไม้
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน
The 5th MMC Regional Conference
โดย นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
ชวนอ่าน
Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 
ญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์อายุยืนยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่
โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
แรงงานไทยในต่างแดน
โดย กาญจนา เทียนลาย
 

ประชากรท่องโลก