ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

 

 

ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ ๙
โดย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ประชากรต่างแดน
26 ประเทศทั่วโลกผ่านกฎหมายสมรสบุคคลเพศเดียวกัน
โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม
รัฐบาลกับการจัดการโรคอ้วน “เดินหน้า…หรือถอยหลัง”
โดย สิรินทร์ยา พูลเกิด
เวทีวิจัยประชากรและสังคม
Thai Family Matters: กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ (ตอน 1)
โดย กัญญา อภิพรชัยสกุล
นานาสาระประชากร
เรามาทำ “ชีวเจตน์” กันดีไหม?
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
ช้าง
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
นานาสาระจากห้องสมุด
เกษียณอย่างไร...ให้สุขใจ
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ”
โดย วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
ชวนอ่าน
ประชากรและสังคม 2560: “ความเป็นธรรม” และ“ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด
โดย แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 
ศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศฟิลิปปินส์
โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
การจดทะเบียนเกิดของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
โดย กาญจนา เทียนลาย
 

ประชากรท่องโลก