มุมศตวรรษิกชน

แม่ร้อยปีมหิดล ภาคกลาง 2560

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมศตวรรษิกชนคนร้อยปี ที่ชนะการประกวดแม่ร้อยปีมหิดลประจำปี 2560 ผู้ซึ่งเป็นคุณแม่ร้อยปีที่มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยปี และมีสุขภาพดีประจำภาคกลาง

คุณยายสุดใจ ถือศีล เป็นชาวมอญ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ท่านเกิดปี 2459 หรือปีมะโรง ปัจจุบันมีอายุ 102 ปี คุณยายสุดใจแต่งงานเมื่อตอนอายุ 22 ปี ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีอายุ 77 ปี คุณยายเป็นแม่ร้อยปีที่มีสุขภาพดีมาก และมีความจำดีเยี่ยม ท่านยังคงทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ด้วยตนเองในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า การเข้าห้องน้ำ และการเดินไปเดินมาทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ในระหว่างวันคุณยายสุดใจจะอยู่บ้านเพียงลำพัง เพราะลูกสาวต้องออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้ามืด คุณยายสุดใจสามารถหุงข้าวและทำกับข้าว รวมถึงกวาดบ้าน ถูบ้าน ได้ด้วยตนเอง และในบางวันคุณยายสุดใจจะนั่งรถเมล์ไปตัดผมในตลาดด้วยตนเอง เมื่อถามถึงเคล็ดลับที่ทำให้มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี คุณยายสุดใจได้ตอบว่า “ก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ไปเรื่อยๆ” แต่เป็นคนชอบกินผักผลไม้ ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ เป็นคนอารมณ์ดี ไม่เครียด และชอบสวดมนต์เป็นประจำ

ประชากรท่องโลก