นานาสาระจากห้องสมุด

ครอบครัวอบอุ่น…ต้องการอะไร?

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมที่สำคัญของสังคม คนในสังคมจะมีทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างไร ครอบครัวถือว่ามีบทบาทที่สำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขก็จะเป็นเบ้าหลอมที่ดี และไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็ก ครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยายที่ประกอบไปด้วยสมาชิกหลายช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงผู้สูงอายุ ก็สามารถที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ หากประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

          1. ความเข้าใจ: ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเราล้วนแต่อยากได้ความเข้าใจ แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจเรา เราก็ต้องเปิดใจและเข้าใจคนอื่นด้วย

          2. การยอมรับ: โดยเฉพาะในวัยรุ่น ครอบครัวจำเป็นต้องให้ความเข้าใจในธรรมชาติของช่วงวัยนี้ว่าอาจทำอะไรแปลกๆ เพียงเพื่อต้องการการยอมรับก็ได้

          3. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น: หากต้องการสร้างความเข้าใจ ยอมรับกัน ก็จำเป็นต้องรู้จักฟัง และยอมรับเหตุผลของผู้อื่นด้วย ไม่ควรเอาความคิดของเราไปใส่ให้ผู้อื่น

          4. รู้จักขอโทษ และให้อภัย: ไม่จำเป็นว่าเด็กต้องขอโทษเท่านั้น แต่หากผู้ใหญ่ทำผิดพลาดก็สามารถขอโทษได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องให้อภัยกันให้เป็น

          5. แก้ปัญหาด้วยเหตุผล: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม การใช้เสียงดัง ความรุนแรง ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลองปรับด้วยการทำใจให้เย็นเพื่อรับฟังจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

          6. ลดอบายมุข: ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ พ่อ แม่ คือ ต้นแบบสำคัญ อยากให้เด็กเป็นแบบไหน พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน

          7. ใช้เวลาด้วยกัน: เงยหน้าจากจอสี่เหลี่ยมแล้วใช้เวลาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ครอบครัวต้องเพิ่มสิ่งนี้ให้เป็นกิจวัตร

          8. ออกไปทำกิจกรรม: ใช้เวลาในการออกไปเที่ยว พักผ่อน หรือเล่นกีฬาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้และได้เพิ่มความใกล้ชิดกันในครอบครัวให้มากขึ้น

          ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมจะมีความมั่นคงได้นั้น สังคมต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยคนในครอบครัวมีความรักความอบอุ่น และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ครอบครัวก็จะมีความสุขได้ไม่ยาก

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ครอบครัวอบอุ่น ต้องการอะไร, จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข, 13, 186 (เมษายน 2560) : 12.

ประชากรท่องโลก