ชวนอ่าน

“สุขภาพคนไทย 2560: เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน”

โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หนังสือสุขภาพคนไทยฉบับนี้ได้หยิบยก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น “ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย” ได้มีการวิเคราะห์ถึง ประเด็นสำคัญ ต่างๆ เช่น อัตราการตายของมารดา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ยังเสนอสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เช่น พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติสู่กฎหมายเพื่อสุขภาพของไทย นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ การให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการ อนุมัติเรียนฟรีอนุบาล-ม.6 และไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด เป็นต้น

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือ และซีดี ได้ที่ โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่:http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-536.pdf         

 

 

         

           

 

ประชากรท่องโลก