สถิติน่ารู้

อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) ของไทยสูงขึ้น

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012