ประชากรต่างแดน

ผู้ยากไร้บนโลกใบนี้

อมรา สุนทรธาดา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้รัฐ รายงานจาก Oxfam ระบุว่าทรัพย์สินราว 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์ของอภิมหาเศรษฐีโลก หมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินของโลกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติที่มองหาประเทศสำหรับเป็นฐานการผลิตที่มีทั้งวัตถุดิบและแรงงานราคาถูกสำหรับผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วโลก มีผลต่อประเทศด้อยพัฒนาที่เป็นฐานการผลิตที่ต้องเสียผลประโยชน์อย่างน้อยแสนล้านดอลลาร์/ปี จำนวนเงินมหาศาลดังกล่าวถ้าเล่นกันตามกติกาคงจะถึงมือคนยากจนบ้างไม่มากก็น้อย

การพัฒนาที่หลงลืมคนรากหญ้าและการแบ่งปันทรัพยากรที่ขาดสมดุล

การใช้พลังงานเพื่อการพัฒนานั้นมีส่วนทำให้โลกร้อน เนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ประมาณ 36,000 ล้านตัน/ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลที่ตามมามีมากมาย เช่น ผลิตผลภาคเกษตรกรรมไม่แน่นอน พลังงานที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฟ้า มีจำนวนจำกัด เพราะถูกใช้ไปในเรื่องเกินความจำเป็น แทนที่จะแบ่งปันกันอย่างพอเพียงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา และสาธารณสุข สำหรับประชากรในถิ่นทุรกันดาร

ประชากรโลกราว ร้อยละ 18 หรือ 1,300 ล้านคน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในจำนวนนี้ 1 พันล้านคน อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา และ 300 ล้านคน อยู่ในประเทศอินเดีย

 

เด็กในประเทศแทนซาเนียต้องหาความรู้ใต้แสงเทียน
ภาพ:
Gates Note 2016

ผลกระทบจากการใช้พลังงานที่ขาดสมดุลมีผลต่อปริมาณอาหารที่ผลิตได้ เมื่อผลผลิตน้อยลงราคาก็ต้องสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการ ผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องปกติ สถิติของธนาคารโลก พ.ศ. 2555 ระบุว่าประชากรโลก ราว 702 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยเพียง 1.9 ดอลล่าร์/วัน (ประมาณ 65 บาท) UNFAO แสดงสถิติประชากรโลกที่เข้าข่ายทุพโภชนาการ แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ แสดงไว้ในตาราง 1

ตาราง 1 จำนวนประชากรและร้อยละของประชากรที่มีภาวะทุพโภชนาการ

  ค.ศ. 1990-1992ค.ศ. 2014-2016
  จำนวน (ล้านคน)ร้อยละจำนวน (ล้านคน)ร้อยละ
ทั่วโลก 1,011.6 18.6 794.6 10.9
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 20.0 < 5 14.7 < 5
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 990.7 23.3 779.9 12.9
ทวีปแอฟริกา 181.7 27.6 232.5 20.0
ทวีปเอเชีย 741.9 23.6 511.7 12.1
ทวีปอเมริกาใต้ 66.1 14.7 34.3 5.5
หมู่เกาะในมหาสมุทรคาริบเบียน 1.0 15.7 1.4 14.2

ความยากจนหรือความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นในประเทศกำลังพัฒนานั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน นอกเหนือจากโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ต่างแย่งชิงผลประโยชน์และทรัพยากร อาทิ ความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาสังคมที่ผลักใสให้คนยากจน จนลงเรื่อยๆ ตัวอย่าง ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศปากีสถานมีประชากรได้รับผลกระทบพลัดที่นา คาที่อยู่ถึง 28 ล้านคน เช่นเดียวกับประเทศไนจีเรีย ที่ประชากร 19 ล้านคน ต้องเผชิญชะตากรรมคล้ายๆ กัน

 

ความอยู่รอดจากกองขยะของผู้ยากไร้
ภาพ:
Masaru Goto ธนาคารโลก 2008 Photo ID mgo-00476

ประชากรโลกปัจจุบันมีราวๆ 7 พันล้านคน และจะเพิ่มเป็น 9 พันล้านคน ในพ.ศ. 2593 และจะแย่งกันกินแย่งกันอยู่อย่างไม่ต้องสงสัย


ที่มา: ปรับจาก FAO The State of Food Insecurity in the world 2015 p. 8

ประชากรท่องโลก