มุมศตวรรษิกชน

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 4: นิโคยา ประเทศคอสตาริกา

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศคอสตาริกา ตั้งอยู่บนแหลมนิโคยาฝั่งทะเลแปซิฟิก ปัจจุบันมีประชากร 4.9 ล้านคน และขึ้นชื่อว่ามีประชากรที่อายุยืนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ชายมีอายุขัยสูงกว่าผู้ชายในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ เคล็ดลับที่เชื่อว่าช่วยให้ชาวนิโคยามีอายุยืนยาวคือ 1) มี “ปลัน เด ปี้ดา” หรือ การมีแผนการชีวิตที่ชัดเจน 2) ดื่มน้ำกระด้าง น้ำดื่มในนิโคยามีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด เชื่อว่าช่วยให้กระดูกและหัวใจแข็งแรง อัตราป่วยการเป็นโรคหัวใจต่ำ 3) ให้ความสำคัญกับครอบครัว ศตวรรษิกชนนิโคยามักอยู่กับครอบครัว มีลูกหลานดูแล ทำให้ชีวิตมีความหมาย 4) กินอาหารค่ำเบาๆ และกินอาหารที่มีแคลอรีและไขมันต่ำ ช่วยเพิ่มจำนวนปีให้ชีวิต ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร 5) คบเพื่อน มีสังคม ทำให้รู้จักรับฟัง ได้หัวเราะและพูดคุย 6) ทำงานให้มาก และมีความสุขในการทำงานตลอดชีวิต 7) ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ ทำให้กระดูกแข็งแรง และร่างกายทำงานได้ดี และ 8) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทำให้ปลอดจากความเครียด

หากท่านลองนำเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของชาวนิโคยาในคอสตาริกาไปปฏิบัติ อาจจะทำให้ท่านมีอายุยืนยาวขึ้น ฉบับหน้ารอติดตามพื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 5 นะคะ

ศตวรรษิกชนชาวนิโคยา ประเทศคอสตาริกา

 


 

ที่มา: แดน บุทเนอร์. 2556. ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี: บทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาวจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012