สถิติน่ารู้

คนไทยจดทะเบียนสมรสลดลง หย่าร้างเพิ่มขึ้น

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสน้อยลง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาทิ การอยู่กินฉันท์สามีภรรยานั้นไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส จำนวนการสมรสมีน้อยลงเนื่องจากการเลื่อนอายุแต่งงานหรือการครองโสดถาวร ในขณะที่การจดทะเบียนหย่าร้างกลับเพิ่มขึ้น ปรากฎการณ์นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่อาจเกิดจากปัจจัยเหตุหลายประการ เช่น ความขัดแย้งภายในครอบครัว ความเครียดจากการทำงาน ความรู้สึกของผู้หญิงในฐานะภรรยาที่สามารถพึ่งตนเองได้ ความไม่พอใจในคู่ครองของตน สาเหตุเหล่านี้นำมาซึ่งความแตกแยกของครอบครัวในที่สุด และเกิดเป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยว ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ข้อพึงสังวรณ์ที่สำคัญคือ หากครอบครัวเกิดการหย่าร้างและมีลูกต้องดูแล สามีและภรรยาก็ควรที่จะต้องรักษาบทบาทความเป็นพ่อและแม่ให้คงอยู่ตลอดไป ไม่ควรทำให้ลูกรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก