มุมศตวรรษิกชน

คนร้อยปีในแคนาดา

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศแคนาดา เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีจำนวนคนร้อยปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสำมะโนประชากรแคนาดาในปี 2011 พบว่า แคนาดามีจำนวนคนร้อยปีที่มีหลักฐานยืนยันได้ 5,825 คน เป็นชาย 955 คน และหญิง 4,870 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 5:1 จะเห็นได้ว่าผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 83 ปี และ 79 ปีสำหรับผู้ชาย คนร้อยปีส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเล สำหรับผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในแคนาดาที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ คุณยายทวดเมอร์ลี บาวิส (Merle Barwis) เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม คศ.1900 หรือปัจจุบันมีอายุ 113 ปี ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 13 ของผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก

คุณยายทวดเมอร์ลี บาวิส ไม่ได้บอกว่ามีเคล็ดลับอย่างไร ที่ทำให้อายุยืนยาวจนถึงทุกวันนี้ แต่ได้แนะนำว่า สิ่งที่สำคัญคือ “ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆ และสนใจในเรื่องของตัวเอง” นอกจากนี้ยังได้ทิ้งคำคมไว้ว่า “ถ้าเราคิดว่าแก่ เราก็จะแก่ ถ้าเราคิดว่าเด็ก เราก็จะเด็ก และถ้าในทุกๆ ปี ฉันแก่ขึ้นทุกปี ฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย คุณอาจจะแค่เดินไปข้างหน้ากับมัน”

 

 

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก