นานาสาระจากห้องสมุด

“เทรนด์พฤติกรรมด้านเทคโนโลยี ปี 2556 มีอะไรบ้าง?” (ตอน 1)

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          เทรนด์พฤติกรรมด้านเทคโนโลยี ปี 2556 มีอะไรบ้างนั้น ผู้เขียนได้อ่านบทความที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งทางด้านเทคโนโลยี โดยได้กล่าวถึงการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ Gartner Inc. และ Ericsson Consumer Lab ซึ่งคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2556 และชี้ให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่น่าจับตามอง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  1. ปี 2556 เป็นปีแรกที่มีคนใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อทำงานและเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์พีซี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คนจำนวนมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน จากการทำงานบนโต๊ะ สู่การทำงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารยุคใหม่ที่พกพาได้สะดวก ซึ่งแนวโน้มนี้อาจจะเป็นสัญญาณของการปิดฉากของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
  2. เทรนด์ของ “คลาวด์” กำลังมาแรง ปัจจุบัน ผู้บริโภคจำนวนมากได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการเก็บไฟล์และโฟลเดอร์บนเครื่องพีซีไปสู่การใช้บริการ “คลาวด์” ส่วนตัว หรือการจัดเก็บข้อมูลไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับ ความสะดวกจากการที่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นตัวเดียวกันได้บนอุปกรณ์พกพามากกว่าหนึ่งเครื่อง และสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงและเรียกใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องผูกขาดอยู่กับอุปกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง อีกต่อไป
  3. Bring Your Own Device อีกแนวโน้มหนึ่งที่สำคัญ คือ พนักงานและคนทำงานจะนำอุปกรณ์พกพาส่วนตัวเข้ามาช่วยการทำงานของตนเองภายในบริษัทหรือองค์กรมากขึ้น เช่น การรับส่งอีเมล์ การค้นหาข้อมูลหรือ การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนบนสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  ดังนั้นบริษัทและองค์กรจึงควรต้องมีนโยบายเพื่อรับมือกับพฤติกรรมภายในองค์กรที่กำลังเปลี่ยนไปในลักษณะนี้ เพื่อป้องกันความลับหรือข้อมูลองค์กรรั่วไหลและปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะตามมา
  4. ผู้คนในเมืองจะมีพฤติกรรมใช้อินเตอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา Free Internet WiFi หรือ สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพดีครอบคลุมทั่วถึงจะกลายเป็นความต้องการและความจำเป็นที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนเมือง
    การวางแผนและการลงทุนเพื่อขยายและพัฒนาเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้ เป็นอีกเรื่องสำคัญที่หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ

“เทรนด์พฤติกรรมด้านเทคโนโลยี ปี 2556” เหล่านี้ ช่วยให้เราทราบแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง เพื่อการวางแผนการใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต ผู้อ่านโปรดติดตามตอนต่อไปฉบับหน้าค่ะ

ที่มา:    ITINFO@TLAA. วารสารประกันชีวิต. ปีที่ 33 ฉบับ 137 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 28-29

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012