นานาสาระจากห้องสมุด

“เทรนด์พฤติกรรมด้านเทคโนโลยี ปี 2556 มีอะไรบ้าง?”

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“เทรนด์พฤติกรรมด้านเทคโนโลยี ปี 2556” (ฉบับที่แล้ว) ทำให้ทราบแนวโน้มเพื่อการวางแผนการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต การนำเสนอบทความฉบับนี้จะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่น่าจับตามองเพิ่มเติมว่ามีอะไรอีกบ้าง ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป

  • พฤติกรรมการรวมกลุ่ม On-Line จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปีนี้ โดยนิยมใช้ Social Network เช่น Facebook, Line, WhatsApp หรือ We Chat เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนและติดตามเรื่องราวของกลุ่ม หรือเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อใช้เป็นที่พึ่งยามฉุกเฉิน
  • พฤติกรรมการช้อปปิ้งเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “อิน-ไลน์ ช้อปปิ้ง (In-line shopping)” คือ การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปรียบเทียบราคาทางออนไลน์ ผสมผสานกับการเข้าไปเลือกซื้อ เพื่อสัมผัสสินค้าของจริงในร้าน (In-Store Shopping) ก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน
  • เด็กหนุ่มสาว นักเรียน นักศึกษา จะนิยมนำอุปกรณ์ พกพาส่วนตัวเข้าไปในห้องเรียนด้วย ทำให้สถานศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะต้องเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและวิธีการเชื่อมสู่โลกอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับคนรุ่นใหม่
  • แนวโน้มพฤติกรรมการดูอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน (Second Screen หรือ Multi-Screen Revolution) โดยเฉพาะในเวลาดูโทรทัศน์ มือหนึ่งก็จะเล่นแท็บเล็ตไปด้วย อีกมือหนึ่งก็เช็คสมาร์ทโฟน ดีไม่ดีอาจจะวางมือแรก แล้วไปนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ในขณะที่หางตาก็ชำเลืองดูโทรทัศน์ไปด้วย พร้อมกับมีการวิจารณ์ หรือแสดงความเห็น และพูดคุยกับผู้อื่นถึงสิ่งที่พวกเขากำลังรับชมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
  • พฤติกรรม “Personal Branding” ซึ่งคนบนโลกออนไลน์ยุคใหม่แตกต่างจากยุคเก่าก่อนอย่างสิ้นเชิง สมัยก่อนเราจะนิยมใช้ชื่อปลอมในการแชต (ให้ดูน่ารัก หรือ แมนที่สุด) แต่ตอนนี้ใครๆ ก็อยากขาย อยากสร้างแบรนด์ อยากสร้างจุดเด่น และความแตกต่างให้กับตัวตนของตัวเอง ฉะนั้นการเปิดเผยตัวตนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อขายความเป็นตัวเอง ปีนี้เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในแง่คนออนไลน์ยุคใหม่ ซึ่งสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวน้อยลงเรื่อยๆ จนอาจไปเปลี่ยนความคิดของคนออนไลน์หมู่มาก ทำให้รู้สึกว่าการแชร์เรื่องราวส่วนตัวให้คนอื่นๆ ได้อ่านด้วย กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันแสนธรรมดา

เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้หยิบยกมานำเสนอ ซึ่งมีทั้งที่เพิ่งเกิด และเกิดมาหลายปีแล้วแต่ทวีความเข้มข้นไปอีกขั้น ต่อไปเราอาจจะได้เห็นพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ IT ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่มา: ITINFO@TLAA. วารสารประกันชีวิต. ปีที่ 33 ฉบับ 137 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 28-29

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage