จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557

 

 

 Download

 • ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรอาเซียน
  สุรีย์พร พันพึ่ง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ประชากรต่างแดน
  ในไร่ชา.........มีมากกว่าใบชา
  อมรา สุนทรธาดา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นทางประชากรและสังคม
  “ท้องไม่ผิด แท้งไม่เถื่อน” อีกหนึ่งเรื่องเพศที่ต้องเปิดใจรับฟัง
  กุลภา วจนสาระ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เวทีวิจัยประชากรและสังคม
  การดูแลผู้สูงอายุ: ความสุข และความเครียด
  รศรินทร์ เกรย์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระประชากร
  สู่วัยชรา
  ปราโมทย์ ประสาทกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รางวัลอีกโนเบล
  นักวิจัยไทยได้รับรางวัลอีกโนเบล
  วรชัย ทองไทย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
  เพิ่มปีแห่งชีวิตที่มีคุณภาพ (2)
  มนสิการ กาญจนะจิตรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระจากห้องสมุด
  “ข้อควรปฏิบัติและควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์”
  เพ็ญพิมล คงมนต์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรประชุมกัน
  International Federation on Ageing 2013 (IFA)
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชวนอ่าน
  “มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ”
  โดย รศรินทร์ เกรย์ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุวรรณนพเก้า

  แนะนำโดย จิราวดี สำอางกิจ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • มุมศตวรรษิกชน 
  คนร้อยปีในแดนมังกร
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สถิติน่ารู้
  ประชากรไทยในอนาคต
  กาญจนา เทียนลาย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)