จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557

 Download 

 • เศรษฐศาสตร์และประชากรศาสตร์ธุรกิจ ว่าด้วย 'คาปูชิโน' (ร้อนๆ) ถ้วยหนึ่ง
  ธีรธร ยูงทอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรต่างแดน
  แล้ว......สันติภาพจะกลับมา
  อมรา สุนทรธาดา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นทางประชากรและสังคม
  จากห้องเรียนรู้...สู่สนามปฏิบัติการวิจัย
  นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เวทีวิจัยประชากรและสังคม
  การออกกำลังกาย...รายงานประสบการณ์จากประเทศนิวซีแลนด์
  อารีย์ พรหมโม้
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระประชากร
  แก่ตามสังขารและสังคม
  ปราโมทย์ ประสาทกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รางวัลอีกโนเบล
  เพชร
  วรชัย ทองไทย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
  ทิศทางนโยบายเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย
  มนสิการ กาญจนะจิตรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระจากห้องสมุด
  ทำงาน...มีความสุข...สนุกกับงาน
  เพ็ญพิมล คงมนต์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรประชุมกัน
  การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2557
  จิราวดี สำอางกิจ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชวนอ่าน

  พจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษา

  โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ et. alii.

  แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • มุมศตวรรษิกชน 
  ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 116 ปี กับคุณทวดมิซาโอะ ผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สถิติน่ารู้
  ประชากรต่างชาติในประเทศไทย
  กาญจนา เทียนลาย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)