จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557

 Download 

 • วัยใส ใส่ใจทำดี
  กมลชนก ขำสุวรรณ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรต่างแดน
  ชีวิตสองฝั่งแม่น้ำไนล์
  อมรา สุนทรธาดา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นทางประชากรและสังคม
  การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้าย:การสังเกตอาการ
  กุศล สุนทรธาดา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เวทีวิจัยประชากรและสังคม
  ค.ศ. 2013 ปีแห่งการประท้วง เค้าลางสู่อาเซียนสปริง?
  บุรเทพ โชคธนานุกูล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระประชากร
  รำพึงรำพันวันปีใหม่ ๒๕๕๗
  ปราโมทย์ ประสาทกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รางวัลอีกโนเบล
  ดนตรีบำบัด
  วรชัย ทองไทย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
  ฉันไม่ได้แก่ ฉันแค่...อายุเยอะ
  มนสิการ กาญจนะจิตรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระจากห้องสมุด
  วิธี ‘เสริมฮวงจุ้ย’ ในตัวเรา….เพื่อความสำเร็จ
  เพ็ญพิมล คงมนต์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรประชุมกัน
  ประชุมวิชาการประจำปี “ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2556”
  กุศล สุนทรธาดา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชวนอ่าน

  รายงานการสำรวจระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุม การบริโภคยาสูบการสำรวจระหว่างประเทศ รอบที่ 5 (2554)

  โดย รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี (หัวหน้าโครงการวิจัย)

  แนะนำโดย จิราวดี สำอางกิจ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • มุมศตวรรษิกชน 
  คู่แต่งงานที่ครองรักยาวนานที่สุดในอเมริกา
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สถิติน่ารู้
  เด็กเอ๋ย เด็กอาเซียน
  กาญจนา เทียนลาย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)