จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

 Download 

 • คนอายุ 90 ปีขึ้นไป นี่สิสูงวัยจริง
  ปราโมทย์ ประสาทกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรต่างแดน
  อีโบลา.......มัจจุราชหน้าเดิมที่กลับมาอีกครั้ง
  อมรา สุนทรธาดา

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นทางประชากรและสังคม
  ข้อถกเถียงของนักสตรีนิยมต่อกรณี “การอุ้มบุญ” ตอน 1 
  สุชาดา ทวีสิทธิ์ 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เวทีวิจัยประชากรและสังคม
  สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศจริงหรือ?
  ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระประชากร
  อันเนื่องมาจากแม่ร้อยปี ๒๕๕๗
  ปราโมทย์ ประสาทกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รางวัลอีกโนเบล
  ศีล
  วรชัย ทองไทย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
  สถานการณ์ “แม่วัยใส” รอบโลก
  มนสิการ กาญจนะจิตรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นานาสาระจากห้องสมุด
  แหล่งข้อมูลความรู้……….โรคอีโบลา
  เพ็ญพิมล คงมนต์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประชากรประชุมกัน
  การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Mahidol Migration Center Regional Conference on “Transnational Migration and Border Studies: Assessing Threats and Opportunities”
  นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชวนอ่าน

  รายงานสุขภาพคนไทย 2557

  โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ

  แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • มุมศตวรรษิกชน 
  การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สถิติน่ารู้
  วุ่นไรแม่ : แม่วัยรุ่น
  กาญจนา เทียนลาย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)