จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ชวนอ่าน

รายงานสุขภาพคนไทย 2559: ตายดี วิถีที่เลือกได้

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประชากรและการพัฒนา ขอแนะนำหนังสือรายงานสุขภาพคนไทย 2559: ตายดี วิถีที่เลือกได้ โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ

หนังสือสุขภาพคนไทยฉบับนี้ได้หยิบยกตัวชี้วัด “สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น” มานำเสนอในมิติของการทำงาน รายได้ การสร้างครอบครัว การอยู่อาศัย การให้คุณค่า  พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ รวมทั้ง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทยในรอบปี 2559 ส่วนเรื่องพิเศษประจำฉบับได้นำเสนอเรื่อง ตายดี วิถีที่เลือกได้ เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ความตาย เป็นสิ่งที่ เลือกไม่ได้ แต่สามารถ เตรียมตัวและออกแบบ การจากไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้

ท่านใดสนใจขอรับหนังสือ หรือประสงค์จะนำไปแจกจ่ายตามหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100  หรือ download ทางเว็บไซต์:http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx