จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ประชากรประชุมกัน

วาทกรรมแก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเหอะ

กุลภา วจนสาระ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 53 องค์กร ได้จัดงานเสวนาสาธารณะ “แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเหอะ” ที่ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เลขาธิการสมาคมเพศวิถีศึกษากล่าวถึงเป้าหมายว่า ตั้งใจชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงที่แสดงตนชัดเจนว่าคือ ‘ทอม’

ความรุนแรงนี้ตั้งอยู่บนอคติ ความรังเกียจ และความเกลียดชังที่เรียกว่า Hate Crime มีทอมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมีระบบวัฒนธรรมและอำนาจแบบชายเป็นใหญ่หล่อเลี้ยงอยู่

เห็นได้ชัดเจนผ่านภาษาที่ใช้ ทั้งคำว่า ‘ซ่อม’ หรือ ‘แก้ไข’ อันสะท้อนความคิดว่ามีบางอย่างผิดพลาด ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำกับ ควบคุม เพื่อให้อยู่ในระเบียบในแนวทาง จึงเป็นวิธีคิดเชิงอำนาจแบบชายเป็นใหญ่ ที่รู้สึกว่าตนเองมีอำนาจ ‘ทำ.ได้’ ทั้งการ ‘ซ่อม’ และ ‘ลงโทษ’ อยู่บนมายาคติว่าทั้งทอมและดี้ที่เป็นแฟนทอม ไม่เคยมีเซ็กส์กับชาย ให้ลอง ‘ของจริง’ แล้วจะหาย

ในเวทีมีเรื่องเล่าน่าสะเทือนใจ เช่น ทอมในภาคใต้สามคนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งถูกซ้อม รุมโทรมข่มขืนแล้วฆ่า เพราะไปจีบหญิงที่ทหารชอบ อีกสองคนถูกหลอกไปรุมโทรมในป่า แล้วปล่อยให้เดินลงเขามาเอง อีกเรื่องทางภาคอีสานมีพ่อจ้างให้ผู้ชายมาข่มขืนลูกสาวตนเองที่เป็นทอม

เรื่องเหล่านี้เป็นคดีที่แจ้งความและจับกุมลงโทษต่อผู้ทำผิดน้อยมาก แม้จะปรากฏข่าวทอมถูกฆ่าตายจากความเกลียดชังมากกว่า 10 ข่าวในช่วงปีที่ผ่านมา จนดูเหมือนคำกล่าวที่ว่า เราเป็นสังคมที่ทอมดี้อยู่ได้ปลอดภัย ไร้ความรังเกียจเดียดฉันท์ นั้นไม่จริงเลย