จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

 

 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม: คนไทยไปได้ไกลกว่านี้

โดย อารี จำปากลาย
ประชากรต่างแดน

กัญชา............ยังหาทางออกไม่ได้

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

เตรียมตัวสูงวัย ต้องมีเงินสักเท่าไร...?

โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

คลี่ภาพ ฉายประเด็น เจนล่าสุดกับโครงการวิจัย “ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่าในประเทศไทย”

โดย ภูเบศร์ สมุทรจักร
นานาสาระประชากร
เชื่อมือคนรุ่นใหม่ รับมือสังคมสูงวัยในอนาคต
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
รถไฟเหาะ
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

กลับบ้าน วันสงกรานต์: สายสัมพันธ์ความเป็นครอบครัว

โดย กาญจนา ตั้งชลทิพย์
นานาสาระจากห้องสมุด
อัลไซเมอร์กับผู้สูงวัย
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

โดย กฤติญา สำอางกิจ
ชวนอ่าน
สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

คนร้อยปีฝากบอกต่อเด็กรุ่นใหม่: ต้องทำงานจึงจะมีอายุยืนยาว

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
คนไทยเสียชีวิต 2 คนใน 1 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงสงกรานต์
โดย กาญจนา เทียนลาย