จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

นานาสาระจากห้องสมุด

บริหารจิต คิดบวก พิชิตความสุข

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาพจาก https://pixabay.com

การบริหารจิตและคิดบวกอย่างไร ที่จะทำให้มีความสุข คนเราจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและแจ่มใสนั้น ไม่เพียงออกกำลังกายทางร่างกายอย่างเดียว การบริหารจิตก็มีผลต่อการพัฒนาสมองด้วยการกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ และปรับวงจรของเซลล์สมอง เป็นการพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์ เพื่ออารมณ์ที่สดใสและสมองที่ปลอดโปร่ง การบริหารจิตทำได้หลากหลายวิธี  คือ การออกกำลังกาย การนอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง การบริโภคอาหารสุขภาพตามหลักโภชนาการ หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกสมาธิเจริญสติ-รู้ตัวกับอิริยาบถและกิจกรรมต่างๆ ฝึกคิดดี พูดดี ทำดี ให้เป็นนิสัย

การบริหารจิต ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพราะทุกคนล้วนมีความคิด และการกระทำที่แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดี ไม่เครียด และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ อีกประการหนึ่ง คือ การเป็นคนคิดบวก เพราะการคิดบวกเป็นการสร้างนิสัยในด้านที่ดี ขจัดความคิดด้านร้ายๆ ออกไป ทุกคนสามารถสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นได้ในหลายวิธี ได้แก่ ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนหลัง รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น มองหาบุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รู้จักบริหารเวลา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มองโลกในแง่ดี ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและเตือนตัวเองบ่อยๆ

คนที่มองโลกในแง่ดีมักมีสุขภาพกายและใจดีตามไปด้วย เพราะพวกเขามีเคล็ดลับอยู่เพียงสิ่งเดียวคือ การทำ.ตัวเองให้มีความสุขด้วยการหากิจกรรมทำไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเมื่อสุขภาพจิตดี ร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่เจ็บป่วยง่าย และไม่ต้องกินยาใดๆ ดังนั้นการบริหารจิตและคิดบวก ทำได้ไม่ยากแค่เราลองเปิดใจให้กว้างใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น เท่านี้เราก็มีความสุขในทุกๆ วันแล้ว


ที่มา:

  • สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. “10 วิธีบริหารจิต เพื่อคุณภาพที่ยอดเยี่ยม”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://health.kapook.com/view120089.html (14 ธันวาคม 2561)
  • บ้านมหา ดอทคอม. “12 วิธีการสร้างนิสัย ฝึกจิตคิดบวก ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวัน”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.postsod.com/habit-thought (17 ธันวาคม 2561)