จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

 

 

กลัวการเปลี่ยนแปลงไปทำไม……… ถ้า…………ครอบครัวไทยเราอบอุ่น

โดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ประชากรต่างแดน

ชีวิตเฉียดตายของ นาเดีย ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2018

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

ปรับเปลี่ยน ‘คุก’ ไทยให้เป็น ‘เรือนจำ.สุขภาวะ’: ว่าด้วยความป่วยไข้และสาธารณสุขมูลฐาน

โดย กุลภา วจนสาระ
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไร้ญาติ: ข้อเสนอที่รอคอยเสียงตอบรับ

โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
นานาสาระประชากร
โลกเราเปลี่ยนไปตามวัย
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
นักการเมือง
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
โดย กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ และปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นานาสาระจากห้องสมุด
บริหารจิต คิดบวก พิชิตความสุข
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน
ครอบครัวมีสุขของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย
โดย ปรียา พลอยระย้า
ชวนอ่าน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 
Update ตัวเลขศตวรรษิกชนไทยกันหน่อย
โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2561
โดย กาญจนา เทียนลาย