จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

 

 

สูงอายุ – ย้ายถิ่น – พำนักยาว

โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ประชากรต่างแดน
พลเมืองไอซ์แลนด์
โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม
เมีย 2018 ณ เมียนมา
โดย จรัมพร โห้ลำยอง
เวทีวิจัยประชากรและสังคม
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
โดย ภูเบศร์ สมุทรจักร
นานาสาระประชากร
การเดินทางไกลที่คุ้มค่า
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
รางวัลอีกโนเบลประจำปี 2561
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
ประเทศไทยจะกำหนดสิทธิลาคลอดอย่างไรให้เหมาะสม?
โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
นานาสาระจากห้องสมุด
การล้างพิษด้วยผักผลไม้
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน
The 5th MMC Regional Conference
โดย นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
ชวนอ่าน
Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 
ญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์อายุยืนยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่
โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
แรงงานไทยในต่างแดน
โดย กาญจนา เทียนลาย