จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

 

 

ประชากร + แฝง

โดย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ประชากรต่างแดน
เด็กน้อยอัจฉริยะ
โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม
พรจากพระเจ้า
โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
เวทีวิจัยประชากรและสังคม
กินผักผลไม้สดเพิ่มระดับความสุข
โดย สิรินทร์ยา พูลเกิด
นานาสาระประชากร
อยากให้คนไทยเจริญวัยอย่างมีพลัง
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
ยกทรง
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
สื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลสำคัญที่สะท้อนปัญหาครอบครัวยุคใหม่
โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
นานาสาระจากห้องสมุด
สังคมยุคดิจิทัล
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน
การจดทะเบียนเกิดปัญหาสุขภาพและสังคมของผู้อพยพชาวเมียนมาในประเทศไทย
โดย ธีรนงค์ สกุลศรี
ชวนอ่าน
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่ 3: ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 
บล็อกเกอร์วัยเก๋าในวัยเกินร้อยปี
โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
ประชากรสูงอายุไทยในปี 2561
โดย กาญจนา เทียนลาย