จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

 

 

ไทยขึ้นแท่นตลาดการศึกษานานาชาติ

โดย สักกรินทร์ นิยมศิลป์
ประชากรต่างแดน

ประเทศมั่งคั่ง ...... แต่ชีวิตขาดสมดุลของชาวซากุระ

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

“พ่อ” นั้นสำคัญไฉน ไม่ว่าโลกจะหมุนหรือหยุดหมุน

โดย วรรณี หุตะแพทย์
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

Show & Share - ความสุขของ “เอก”

โดย สุภาณี ปลื้มเจริญ
นานาสาระประชากร
อนาคตของผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี)
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
รางวัลอีกโนเบลประจำปี พ.ศ. 2562
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

จะดีไหม...ถ้าผู้ชายได้วันลามาเลี้ยงลูกบ้าง

โดย รีนา ต๊ะดี
นานาสาระจากห้องสมุด
สังคมอายุรวัฒน์
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

การประชุม Happy University Challenge: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุขการประชุมวิชาการระดับชาติ

โดย กฤติญา สำอางกิจ
ชวนอ่าน
กลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

วันเคารพผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
ผู้สูงอายุไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต
โดย กาญจนา เทียนลาย