จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

 

 

ครอบครัวของเด็กซีอัลฟา

โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ประชากรต่างแดน

พาพ่อกลับกรีนแลนด์

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

เพราะโลกนี้มีผู้หญิง: ประเด็นเรื่องผู้หญิงในเวทีโลก Women Deliver 2019

โดย กุลภา วจนสาระ
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ฤา..การอยู่คนเดียวจะสุ่มเสี่ยงต่อความเปราะบาง?

โดย
ศุทธิดา ชวนวัน
นานาสาระประชากร
โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
ลัทธิทุนนิยมสุดโต่ง
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

คน สัตว์ พลาสติก

โดย รีนา ต๊ะดี
นานาสาระจากห้องสมุด
Sapiens : a brief history of humankind (เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ)
โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

Happiness in a Multicultural World

โดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
ชวนอ่าน
สุขภาพคนไทย 2562
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

“การทำสวน” อาจเป็นงานอดิเรกที่ช่วยทำให้คุณมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
การคาดประมาณประชากร บอกอะไรได้บ้าง?
โดย กาญจนา เทียนลาย