จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

 

เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

โดย กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ประชากรต่างแดน

เมื่อประชาชนและผู้นำประเทศสร้างดาวคนละดวง

โดย อมรา สุนทรธาดา
ประเด็นทางประชากรและสังคม

สถานการณ์การสูงวัยของประชากรลาว

โดย ณปภัช สัจนวกุล
เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ณ นานจิง

โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
นานาสาระประชากร
อนาคตผู้สูงอายุไทย
โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
รางวัลอีกโนเบล
น้ำลาย
โดย วรชัย ทองไทย
ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

“ครัวเรือนสามรุ่น” ดีต่อเด็กอย่างไร?

โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
นานาสาระจากห้องสมุด

เรื่องของกำลังใจ…ไม่ใช่จักรยาน

โดย เพ็ญพิมล คงมนต์
ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2562

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
ชวนอ่าน
การเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฎหมายพหุลักษณ์ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม
แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
มุมศตวรรษิกชน 

จำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีของโลกใน พ.ศ. 2563

โดย ศุทธิดา ชวนวัน
สถิติน่ารู้
ครอบครัวอบอุ่น ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนคนที่อยู่ แต่คือความเข้าใจ
โดย วรรณี หุตะแพทย์
ประชากรท่องโล
สุชิตาพาไปขึ้นเขา (Part I Kawah Ijien)
โดย รีนา ต๊ะดี