จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอบทความบนเว็บไซต์เดอะประชากร (The Prachakorn)
ผู้อ่านสามารถเลือกบทความที่สนใจได้ตามชื่อบทความที่ปรากฎทางด้านขวา

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรืออ่านรูปแบบใหม่ได้ที่ Flip book

 

*** บทความของจดหมายข่าวและการพัฒนา ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนและแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
หากสนใจบทความหรือต้องการติดต่อผู้เขียน สามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการได้ ***

สะพานไม้อูเบ็ง

รีนา ต๊ะดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านเดินทางต่อมาจากฉบับที่แล้ว ถัดจากเมืองมัณฑะเลย์มาไม่ไกลนักคือเมืองอมรปุระ เมืองหลวงเก่าของเมียนมา อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตรเท่านั้น ที่อมรปุระมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งคือ สะพานไม้อูเบ็ง ซึ่งทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานเป็นระยะทางประมาณ1.2 กิโลเมตร สร้างด้วยไม้สัก และเชื่อว่าเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 160 ปี เมื่อสมัยที่มีการย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระไปที่เมืองมัณฑะเลย์ ขุนนางท้องถิ่นชื่อ อูเบ็ง(อู ในภาษาเมียนมาแปลว่านาย ส่วนเบ็ง คือชื่อจริงของขุนนางท่านนี้)ได้นำไม้จากการรื้อพระราชวังเดิม (Inwa Palace) มาสร้างเป็นสะพานนี้ โดยมีเสาไม้สักจำนวน 1,086 ต้น สะพานนี้เริ่มสร้างเมื่อปีค.ศ. 1849 และสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1851 ในอดีตถูกสร้างขึ้นเพื่อร่นระยะทางในการเดินทางไป Monastic School ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้งชาวเมียนมาและชาวต่างชาติ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนสะพานแห่งนี้เพื่อชมพระอาทิตย์ตก วิวพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยงามไม่แพ้ยอดเขามณัฑะเลย์ พระอาทิตย์ดวงใหญ่อาบแสงสีส้มลงบนน้ำที่ทะเลสาบตองตะมาน มีเงาของเสาสะพานไม้สักและเรือของนักท่องเที่ยวทอดสะท้อนตัดกับสีของพระอาทิตย์สวยงามจับใจ

 

ภาพโดย: รีนา ต๊ะดี